RMC (India) Division

Prism Johnson Limited (Formerly Prism Cement Limited)

RMC Readymix (Indien) är den tredje största fabriksbetong tillverkare i Indien. Set-up år 1996, driver RMC för närvarande 57 fabriksbetong fabriker i 27 städer / orter över hela landet. RMC har också kommit ut på den Ballast verksamheten och driver stora stenbrott och stenkrossar. För närvarande har RMC 6 stenbrott i hela landet. RMC har gått i bräschen för att fastställa höga krav på maskiner och anläggningar, produktion och kvalitet och tjänster produkt i fabriksbetong industrin. RMC planer på att skala upp sin kapacitet från 3.870.000 m3 för närvarande till 11 miljoner m3 från 2014-15.

För ytterligare information om RMC Readymix, besök www.rmcindia.com

Färdig betong Division

  • Beräknad produktion av cement i Indien F.Y 2009
  • Ca. 50% av denna cement används för betong dvs 95 mn MT
  • Med 95 mn MT av cement, 285 mn m3 betong kan tillverkas
  • Den faktiska färdig betong som tillverkas i Indien är 25mn (ca 8-10%)
  • Internationella genomsnittet på utvecklade marknader är 60
  • Hög tillväxt på grund av låg utbredning