RMC (India) Division

Prism Johnson Limited (Formerly Prism Cement Limited)

RMC Readymix (Indie) jest trzecim co do wielkości gotowego, wymieszanego betonu producenta w Indiach. Uruchomienie w 1996 r., funkcjonuje obecnie 57 RMC gotowego, wymieszanego betonu w 27 miastach / miasteczkach w całym kraju. RMC również dotarli najpierw do działalności Kruszywa i wykorzystuje duże kamieniołomy i kruszarek. Obecnie, RMC posiada 6 kamieniołomach w całym kraju. RMC jest w czołówce wysokich standardów dla urządzeń i maszyn, systemów produkcji i jakości produktu i usług w przemyśle, sucha mieszanka betonu. PKM planuje skali swoich zdolności z 3.870.000 m3 obecnie do 11 mln m3 w 2014-15.

Więcej informacji o RMC Readymix na stronie internetowej www.rmcindia.com

Ready Mixed Concrete Division

  • Przybliżona produkcja cementu w Indiach F.Y 2009
  • Ok. 50% z cementu do konkretnych tj. 95 mln MT
  • Z 95 mln MT cementu, 285 mln m3 betonu mogą być produkowane
  • Beton gotowy rzeczywistego, produkowanych w Indiach jest 25mn (ok. 8-10%)
  • Średnia International na rynkach rozwiniętych wynosi 60
  • Wysoki wzrost ze względu na niski poziom penetracji