RMC (India) Division

Prism Johnson Limited (Formerly Prism Cement Limited)

RMC Readymix (India) er den tredje største ferdigblandet betong produsenten i India. Set-up i 1996, opererer RMC for tiden 57 ferdigblandet betong planter i 27 byer / tettsteder over hele landet. RMC har også våget seg inn i tilslag virksomheten og opererer store steinbrudd og knusere. I dag har RMC 6 steinbrudd over hele landet. RMC har vært i front i å sette høye standarder for anlegg og maskiner, produksjon og kvalitet systemer og produkter tjenester i ferdigblandet betong industrien. RMC planer om å skalere opp sin kapasitet fra 3,87 millioner m3 i dag til 11 millioner m3 i 2014-15.

For ytterligere informasjon om RMC Readymix, kan du gå www.rmcindia.com

Ready Mixed Concrete Division

  • Estimert sementproduksjon i India F.Y 2009
  • Ca. 50% av dette sement brukes for betong vil si 95 mn MT
  • Med 95 minutter tonn sement, 285 mn m3 med betong kan produseres
  • Den faktiske klar betong produsert i India er 25mn (rundt 8-10%)
  • Internasjonale gjennomsnittet i utviklede markeder er 60
  • Høy vekst på grunn av lav penetrasjon nivåer