Prism Cement

Prism Johnson Limited (Formerly Prism Cement Limited)

Prism Cement påbörjade sin produktion i augusti 1997 och tillverkar Portland Pozzollana Cement (PPC) med märket "Champion" och Ordinary Portland Cement (OPC). Det har den högsta kvalitet tack vare effektiv driften på anläggningen med automatiserade kontroller. Den vänder sig främst till marknaderna i UP, MP och Bihar, med ett genomsnittligt försprång på 340-370 km i företagets anläggning i Satna, MP. Den har ett brett nätverk för marknadsföring med cirka 2.000 återförsäljare servas från 46 strumpan poäng. Prism säljer för närvarande över 3 MTPA av cement och klinker och är i färd med att upprätta en annan enhet på samma plats med en föreslagen cement kapacitet på 3,6 MTPA från 2010-2011. Det är också i färd med att inrätta en 4,8 MTPA anläggningens kapacitet cement i Andhra Pradesh med 2013-2014. Detta kommer att ta den totala kapaciteten över 11 MTPA. För ytterligare information om Prism Cement besök http://product.prismcement.com