Prism Cement

Prism Johnson Limited (Formerly Prism Cement Limited)

Prizma Cement začel svojo proizvodnjo v avgustu 1997 in proizvaja Portland Pozzollana Cement (PPC) z blagovno znamko "Champion" in redni Portland Cement (OPC). To je najvišje standarde kakovosti, zaradi učinkovitega obratovanja naprave s avtomatiziranih kontrol. To skrbi predvsem na trge UP, MP in Bihar, s povprečno voditi od 340-370 km svojega obrata v Satna, MP. Ima široko mrežo trženja z okoli 2.000 trgovcev streže iz 46 naselitve točk. Prizma trenutno proda več kot 3 MTPA cementa in klinkerja in je v procesu oblikovanja druge enote na istem mestu s predlagano zmogljivost cementa v višini 3,6 MTPA jih 2010-2011. Prav tako je v procesu ustanavljanja 4,8 MTPA kapacitete cementa v Andhra Pradesh, ki jih 2013-2014. To bo njegovo celotno prostornino nad 11 MTPA. Za dodatne informacije o Prism Cement obiščite http://product.prismcement.com