ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท จัดการดำเนินการด้วยความกังวลสูงเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของพนักงานลูกค้าและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ บริษัท ยังให้บริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของคนของเราเป็นศูนย์กลางความมุ่งมั่นของ บริษัท ในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสุขภาพและความเสี่ยงต่ออันตราย
นี้จะทำได้โดย :

  • พัฒนาอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
  • แจ้งการฝึกอบรมให้กับพนักงานของ บริษัท ที่ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
  • เน้นการปฏิบัติงานและอาชีพอันตรายและความเสี่ยง
  • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันสุขภาพ