Säkerhet, Hälsa och Miljö

Företaget sköter sin verksamhet med en hög oro för säkerhet och miljö av dess anställda, kunder och allmänheten. Företaget ger också om hälsa och säkerhet av vårt folk är centralt för vårt företag vilja att skapa och upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö mot faror och risker.
Detta uppnås genom att:

  • Kontinuerligt utveckla och upprätthålla säkra arbetsmetoder
  • Förmedlar utbildning till bolagets anställda om säkerhet på arbetsplatsen
  • Med fokus på operativa och yrkesmässiga faror och risker
  • Skapa medvetenhet om förebyggande hälsovård