Bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska

Spółka prowadzi swoją działalność z dużą troską o środowisko i bezpieczeństwo swoich pracowników, klientów i członków społeczeństwa. Spółka przewiduje także zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest kluczem do naszej firmy zobowiązania do stworzenia i utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy przed zagrożeniami i ryzykiem.
Osiąga się to przez:

  • Ciągły rozwój i utrzymanie bezpiecznych metod pracy
  • nadaje się do szkolenia pracowników Spółki na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy
  • Koncentrując się na pracy operacyjnej i zagrożeń i ryzyka
  • Tworzenie świadomości na temat prewencyjnej ochrony zdrowia