Sikkerhet, helse og miljø

Selskapet forvalter sin virksomhet med en høy bekymring for sikkerhet og sikkerhet for sine ansatte, kunder og medlemmer av offentligheten. Selskapet gir også helse og sikkerhet for våre ansatte står sentralt i selskapets forpliktelse til å skape og opprettholde sikker og sunt arbeidsmiljø mot farer og risikoer.
Dette oppnås ved:

  • Kontinuerlig utvikle og vedlikeholde sikre arbeidsmetoder
  • Formidler opplæring til selskapets ansatte om sikkerhet på arbeidsplassen
  • Med fokus på operasjonell og yrkesmessig farer og risikoer
  • Opprette bevissthet om forebyggende helsearbeid