Internal Control Systems

Družba je vzpostavila sistemov notranjega nadzora, sorazmerno z velikostjo svojega poslovanja, ki vključuje organ ravni in pooblastila, nadzor, zavor in ravnovesij, politik in postopkov. Sistem je pregleduje in posodablja v teku osnovi. Notranjih revizorjev pregleda in ovrednoti primernost, ustreznost in učinkovitost sistemov notranje kontrole, skladnost s politikami, načrti in zakonsko / zakonskimi zahtevami. Ustrezna priporočila so narejene iz operativnega in finančnega upravljanja perspektive. Nudijo tudi storitve z dodano vrednostjo za upravljanje za izboljšanje učinkovitosti in preprečevanju izogniti izgubam. Notranja revizija ugotovitve redno pregleduje revizijske komisije. Zakoniti revizorji neodvisno spremljanje notranjih kontrol, skladnost s postopki in njihovo ustreznost od časa do časa in svetovanje o vprašanjih, ki zadevajo na sestankov Revizijskega odbora.