Internal Control Systems

Compania a pus în loc sistemele interne de control, proporţionale cu mărimea afacerii sale, care cuprinde niveluri de autoritate şi putere, supraveghere, control şi echilibrare, politici şi proceduri. Sistemul este revizuit şi actualizat, pe o bază în curs de desfăşurare. Auditorilor Interni examineze şi să evalueze gradul de adecvare, relevanţa şi eficacitatea sistemelor de control intern, conformitatea cu politicile, planurile şi statutare / cerinţele de reglementare. recomandări corespunzătoare sunt fabricate din operaţională şi financiară a perspectivelor de management. Acestea oferă, de asemenea, servicii cu valoare adăugată de management pentru îmbunătăţirea eficienţei şi prevenirea unor pierderi evitabile. Constatările auditului intern sunt revizuite periodic de către Comitetul de Audit. Auditorii statutari monitorizeze independent de control intern, cu respectarea procedurilor şi adecvarea lor din timp în timp şi consiliere pe teme de interes în cadrul reuniunilor Comitetului de Audit.