Internal Control Systems

Firma wprowadziła wewnętrznych systemów kontroli, proporcjonalna do rozmiaru prowadzonej działalności, w tym poziom kompetencji i uprawnień, nadzoru, kontroli i równowagi, zasad i procedur. System jest analizowane i aktualizowane na bieżąco na. Audytorów Wewnętrznych badanie i ocenę adekwatności, przydatności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zgodnie z polityki, plany i ustawowych / wymagania prawne. Odpowiednie zalecenia są z perspektywy finansowe i operacyjne zarządzanie. Zapewniają one również usług o wartości dodanej do zarządzania dla poprawy efektywności i zapobiegania uniknąć strat. Wyniki audytu wewnętrznego są regularnie poddawane przeglądowi przez Komitet Audytu. Biegłych rewidentów niezależnie monitorowania kontroli wewnętrznej, przestrzeganie procedur i ich funkcjonowania od czasu do czasu i doradzać w kwestiach zaniepokojenie Posiedzenia Komitetu Audytu.