Internal Control Systems

Selskapet har satt på plass intern kontroll-systemer, i samsvar med størrelsen av sin virksomhet, består autoritet nivåer og krefter, veiledning, sjekker og balanserer, retningslinjer og prosedyrer. Systemet er gjennomgått og oppdatert på en kontinuerlig basis. Den interne revisorer undersøke og evaluere tilstrekkeligheten, relevansen og effektiviteten av den interne kontrollsystemer, overholdelse av retningslinjer, planer og lovpålagte / regelverk. Passende anbefalinger er laget av operasjonelle og finansielle styring perspektiver. De tilbyr også verdiøkende tjenester til ledelsen for forbedring i effektivitet og forebygge tap unngås. Intern revisjon funn blir regelmessig gjennomgått i revisjonsutvalget. Den lovbestemte revisorer uavhengig overvåke internkontroll, etterlevelse av prosedyrer og deres egnethet fra tid til annen og gi råd i saker av bekymring revisjonsutvalget Møter.