Internal Control Systems

Selskabet har indført interne kontrolsystemer, der svarer til størrelsen af sin virksomhed, bestående myndighed niveauer og beføjelser, tilsyn, checks and balances, politikker og procedurer. Systemet er revideret og opdateret på en igangværende grundlag. De interne revisorer gennemgår og vurderer tilstrækkeligheden, relevansen og effektiviteten af de interne kontrolsystemer, overholdelse af politikker, planer og lovmæssige / lovkrav. Passende anbefalinger er lavet af operationelle og finansielle forvaltning perspektiver. De giver også værdiskabende serviceydelser til forvaltningen for at forbedre effektivitet og forebyggelse af undgåelige tab. Intern revision resultater regelmæssigt revideres af Revisionsudvalget. Revisor uafhængigt tilsyn med den interne kontrol, overholdelse af procedurer og deres tilstrækkelighed fra tid til anden og rådgive om spørgsmål af interesse på revisionsudvalgets møder.