นโยบายทรัพยากรมนุษย์

Prism ซีเมนต์ จำกัด ตระหนักถึงทรัพยากรมนุษย์ในฐานะสินทรัพย์และมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาในฐานะเป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โครงการจะถ่ายเพื่อยืนยันระดับความพึงพอใจเพื่อให้กำลังใจพนักงานและแรงจูงใจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะเท่ากับโอกาสการจ้างงานเพื่อดึงดูดความสามารถที่ดีที่สุดและกำลังทำงานเป็นสากลและแก้ไขเพื่อให้สภาพแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือการล่วงละเมิดทางเพศ

บริษัท ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการติดต่อกับพนักงานโดยการสร้างบรรยากาศของการเปิดกว้างไว้วางใจซึ่งกันและกันและทำงานเป็นทีม

บริษัท ฯ อย่างต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่ผ่านฝีมือขึ้นชั้นและการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการของตลาด

จะขยายโอกาสให้พนักงานใช้ความสามารถสร้างสรรค์ในการแสวงหาวัตถุประสงค์ของ บริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานอาสาสมัครในกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานเพื่อใช้ในความรับผิดชอบมากขึ้นให้โอกาสสำหรับการเจริญเติบโตและแตกต่างบวกพนักงานบนพื้นฐานของการแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำและสอดคล้องกับคุณค่าหลัก

บริษัท pursues การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและความฉลาดความสุขของพนักงาน