Personalpolitik

Prism Cement Limited erkänner sina mänskliga resurser som en tillgång och har förbundit sig till deras utveckling som det är centralt för en kontinuerlig och hållbar tillväxt. Initiativ för att säkerställa de nivåer av tillfredsställelse att se till att de anställdas moral och motivation ständigt förbättras.

Företaget har åtagit sig att lika möjligheter till sysselsättning för att attrahera de bästa tillgängliga begåvningar och kosmopolitiska arbetskraft och beslutar att ge en miljö fri från etnisk diskriminering eller sexuella trakasserier.

Företaget syftar till rättvisa och öppenhet i sina mellanhavanden med sina anställda genom att skapa en atmosfär av öppenhet, ömsesidigt förtroende och lagarbete.

Företaget utvecklar kontinuerligt potentialen i sin arbetsstyrka genom skill upp-gradering och utbildning som är anpassad för företag och marknadens krav.

Det utökar möjligheterna för anställda att använda sin kreativa talanger för att uppnå företagets mål, samt uppmuntrar anställda Volontärarbete för företagens samhällsansvar.

Företaget uppmuntrar sina medarbetare att ta ett större ansvar, ger möjligheter för deras tillväxt och positivt skiljer de anställda på grund av prestanda, ledarskap potential och anpassning till kärnvärden.

Företaget bedriver förvaltningspraxis att berika livskvalitet och lycka kvoten av sina anställda.