Politiko človeških virov

Prizma Cement Limited se zaveda svojih človeških virov kot sredstvo in se je zavezala k njihovemu razvoju, saj je osrednjega pomena za stalno in trajnostno rast. Pobude, ki bi ugotovila stopnjo zadovoljstva, da se zagotovi, da so morale zaposlenih in motivacijo nenehno izboljševati.

Družba se je zavezala, enakih možnostih pri zaposlovanju za privabljanje najboljših razpoložljivih talent in sile svetovljansko dela in je odločen, da zagotovijo okolje brez kakršnih koli etnične diskriminacije ali spolnega nadlegovanja.

Družba želi poštenosti in transparentnosti pri svojem poslovanju s svojimi zaposlenimi z ustanovitvijo vzdušje odprtosti, medsebojnega zaupanja in skupinskega dela.

Družba nenehno razvija potencial delovne sile s pomočjo znanja in spretnosti up-stopnjevanje in usposabljanje, ki je usklajena s poslovnimi in tržne zahteve.

To razširja možnosti za zaposlene, da izkoristijo svoje ustvarjalne talente pri uresničevanju ciljev podjetja, kot tudi spodbuja zaposlenih prostovoljstva za dejavnosti družbene odgovornosti podjetij.

Družba spodbuja zaposlene, da prevzamejo večjo odgovornost, zagotavlja možnosti za njihovo rast in pozitivno razlikuje zaposlenih na podlagi delovne uspešnosti, vodstvenega potenciala in usklajevanje s temeljne vrednote.

Družba zasleduje načini upravljanja obogatiti kakovost življenja in sreče kvocient njenih zaposlenih.