Politica de resurse umane

Prism Cement Limited recunoaşte resurselor sale umane ca activ şi care se angajează faţă de dezvoltarea lor, deoarece este esenţială pentru creşterea continuă şi durabilă. Iniţiative sunt luate pentru a stabili nivelurile de satisfacţie pentru a se asigura că moralul angajaţilor şi motivarea sunt constant îmbunătăţit.

Compania se angajează să oportunităţi egale de angajare pentru atragerea talentelor cele mai bune disponibile şi cosmopolit forţei de muncă şi să soluţioneze pentru a oferi un mediu liber de orice discriminare etnică sau hărţuire sexuală.

Compania are ca scop echitate şi transparenţă în relaţiile sale cu angajaţii săi, prin crearea unei atmosfere de deschidere, încredere reciprocă şi lucrul în echipă.

Compania dezvoltă continuu potenţialul forţei sale de muncă, prin up-gradare de calificare şi formare profesională, care este aliniat la afaceri şi cerinţele pieţei.

El extinde posibilitatea de a angajaţilor să utilizeze talentele creative în scopul atingerii obiectivelor companiei, precum şi încurajează angajaţilor Voluntariat pentru activităţile RSC.

Compania încurajează angajaţii să îşi asume responsabilităţi mai mari, oferă oportunităţi pentru creşterea economică a acestora şi o distincţie pozitiv angajati pe baza de performanta, potentialul de lider, iar alinierea la valorile fundamentale.

Compania urmăreşte practicile de management pentru a imbogati calitatea vieţii şi fericirea coeficientului de angajaţii săi.