Personalpolitiske

Prism Cement Limited erkjenner sitt menneskelige ressursene som en eiendel, og er forpliktet til deres utvikling som det er sentralt for kontinuerlig og bærekraftig vekst. Initiativ er tatt for å fastslå nivåer av tilfredsstillelse for å sikre at ansattes moral og motivasjon er stadig forbedret.

Selskapet har forpliktet seg til å like jobbmuligheter for å tiltrekke seg de beste tilgjengelige talent og kosmopolitiske arbeidskraft og vedtar å gi et miljø fritt for etnisk diskriminering eller seksuell trakassering.

Selskapet tar sikte på rettferdighet og åpenhet i forholdet til sine ansatte gjennom etablering av en atmosfære av åpenhet, gjensidig tillit og samarbeid.

Selskapet utvikler kontinuerlig potensialet i arbeidsstokken gjennom dyktighet opp-gradering og trening som er justert for næringsliv og markedets krav.

Den strekker seg muligheter til ansatte for å utnytte sine kreative talenter i jakten på selskapets mål, så vel som oppmuntrer ansatte Frivillig arbeid for CSR-aktiviteter.

Selskapet oppfordrer ansatte til å ta på seg større ansvar, gir muligheter for vekst, samt positivt skiller ansatte på grunnlag av resultater, ledelse potensial og innretting med kjerneverdier.

Selskapet forfølger ledelsen praksis for å berike livskvalitet og lykke kvotient av sine ansatte.