Human Resource Policy

Prism Cement Limited anerkender de menneskelige ressourcer som et aktiv og er forpligtet over for deres udvikling, da det er centralt for vedvarende og bæredygtig vækst. Initiativerne er truffet for at fastslå omfanget af tilfredshed for at sikre, at medarbejdernes moral og motivation hele tiden forbedres.

Selskabet har forpligtet sig til lige beskæftigelsesmuligheder for at tiltrække de bedste tilgængelige talent og kosmopolitisk arbejdsstyrke og beslutter at skabe et miljø fri for enhver etnisk forskelsbehandling eller seksuel chikane.

Selskabet sigter mod retfærdighed og gennemsigtighed i forhold til dets ansatte gennem oprettelse af en atmosfære af åbenhed, gensidig tillid og teamwork.

Virksomheden udvikler løbende mulighederne for dens arbejdsstyrke gennem dygtighed up-trindeling og uddannelse, som er tilpasset erhvervslivet og markedets krav.

Det udvider mulighederne for personalet til at udnytte deres kreative talenter for at nå virksomhedens mål, samt tilskynder Medarbejder Frivilligt for CSR-aktiviteter.

Virksomheden opfordrer medarbejderne til at påtage sig et større ansvar, giver mulighed for deres vækst og positivt differentierer ansatte på grundlag af resultater, lederpotentiale og tilpasning til kerneværdier.

Selskabet forfølger ledelsesmetoder til at berige livskvaliteten og lykke kvotienten af sine medarbejdere.