Corporate Social Responsibility & Sustainable Development

Prism är stolt över att vara en social organisation och en ansvarsfull samhällsmedborgare. Bolaget fäster stor vikt vid sina ansvarsuppgifter till samhället och samhället överallt. Företagens sociala ansvar omfattar upprätthålla top notch etiska och affärsmetoder, hälsa och välbefinnande för anställda, energibesparing och omsorg om miljön.
Bolaget har konsekvent vidta åtgärder för att integrera samhället runt sin tillverkning genom olika samhällsutvecklingen program som rör frågor som hälsa, hygien, säkerhet, utbildning, miljö, vattenvård, sport, sociala och kulturella aktiviteter.