Corporate Social Responsibility & Sustainable Development

Prizma je ponosen, da socialno zavezana organizacija in odgovorna podjetja državljan. Podjetje pripisuje velik pomen izvajanju svojih odgovornosti do skupnosti in družbi, kjer koli se nahajajo. CSR vključuje ohranjanje vrhu zarezo in etičnih poslovnih praks, zdravje in dobro počutje zaposlenih, ohranjanje energije in skrb za okolje.
Družba je dosledno izvajanje ukrepov za vključevanje skupnosti okoli svoje proizvodne zmogljivosti, preko različnih razvojnih programov Skupnosti, povezanih z vprašanj, kot so zdravje, higieno, varnost, izobraževanje, okolje, gospodarjenje z vodami, športne, socialne in kulturne dejavnosti.