Corporate Social Responsibility & Sustainable Development

Prism jest dumny z bycia społecznie zaangażowana organizacji i firm odpowiedzialnych obywateli. Firma przywiązuje dużą wagę do wypełniania swoich obowiązków i społeczeństwa bez względu na lokalizację. CSR obejmuje utrzymanie na najwyższym poziomie i etycznych praktyk biznesowych, zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, oszczędzania energii i troska o środowisko naturalne.
Firma konsekwentnie podejmuje działania w celu integracji społeczności wokół swoich zakładów produkcyjnych w ramach różnych programów rozwoju społeczności związanych z zagadnień, takich jak zdrowie, higieny, bezpieczeństwa, edukacji, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, zawody sportowe, społeczne i kulturalne.