Corporate Social Responsibility & Sustainable Development

Prisme er stolt av å være en sosialt engasjert organisasjon og en ansvarlig samfunnsaktør. Selskapet legger stor vekt på å ivareta sitt ansvar overfor samfunnet og samfunnet uansett hvor ligger. CSR inkluderer opprettholde top notch etiske og forretningspraksis, helse og velvære ansatte, energiøkonomisering og hensynet til miljøet.
Selskapet har vært konsekvent iverksette tiltak for å integrere samfunnet rundt sin produksjonskapasitet gjennom ulike samfunnsutvikling programmer knyttet til saker som helse, hygiene, miljø, utdanning, miljø, vannforvaltning, idrett, sosiale og kulturelle aktiviteter.