Guvernanţa Corporativă

Filozofia guvernării corporative a companiei este de a asigura profesionalismul în management, de transparenţă în toate relaţiile şi etica sunet de afaceri. Toate eforturile de gestionare sunt conduse de către furnizarea revine corespunzătoare a acţionarilor de a asigura o performanţă bună în afaceri şi realizarea dezvoltării durabile printr-un management transparent şi de sunet.

de creştere pe termen lung şi stabil se realizează prin construirea unor relatii pozitive cu toate părţile interesate, inclusiv acţionarii şi clienţii, precum şi parteneri de afaceri, comunităţile locale şi de angajaţi.

Compania satisface pe deplin clienţii săi prin oferirea de produse si servicii de calitate prin menţinerea, în orice moment o imagine exactă a de afaceri şi financiare şi are nevoie de o înţelegere exactă a modului în care acestea pot fi îndeplinite şi prin continuu inovatoare de a furniza produse şi servicii care sunt de calitate superioara şi valoarea, livrate într-un mod rapid şi eficient.