Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική φιλοσοφία της διακυβέρνησης της Εταιρείας είναι η διασφάλιση του επαγγελματισμού στον τομέα της διαχείρισης, τη διαφάνεια σε όλες τις σχέσεις και τη χρηστή επιχειρηματική δεοντολογία. Όλες οι προσπάθειες για τη διαχείριση οδηγείται προς την παροχή καλή απόδοση για τους μετόχους, με την εξασφάλιση καλών επιδόσεων των επιχειρήσεων και στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της διαφανούς και χρηστής διαχείρισης.

Μακροπρόθεσμη και σταθερή ανάπτυξη επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη θετικών σχέσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων και των πελατών καθώς και των επιχειρηματικών εταίρων, των τοπικών κοινοτήτων και των εργαζομένων.

Η Εταιρεία ικανοποιεί πλήρως τους πελάτες της, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, διατηρώντας πάντα μια ακριβή άποψη των επιχειρηματικών και οικονομικών αναγκών και μια ακριβή κατανόηση του τρόπου που μπορούν να ικανοποιηθούν και με τη συνεχή καινοτομώντας για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που είναι ανώτερης ποιότητας και αξία, που παραδίδονται σε μία ταχεία και αποτελεσματικό τρόπο.