Uppförandekod

Inledning

Det anseende och integritet Prism Cement Limited är värdefulla tillgångar som är avgörande för bolagets framgång. Prism: s åtagande om att etiska och lagliga ekonomiska beteende är ett grundläggande gemensamt värde av styrelse, ledning och anställda och avgörande för bolagets framgång. Prism: s normer för företagens beteende inriktning styrelsen och varje chef på områden där etiska och rättsliga normer kraftfullt som finansiella mål som eftersträvas, och bidra till att främja en kultur av hederlighet, integritet och ansvar. Förenliga med dessa principer har Prism styrelse antagit denna uppförandekod som en av de höga etiska och juridiska standarder som förväntas av dess medlemmar. Varje chef måste följa andan och bokstaven i denna kod.

Ingen kod eller politik kan förutse alla situationer som kan uppstå. Därför är denna kod avsett att fungera som en källa till riktlinjer för direktörer.

Denna kod krävs vissa upplysningar som skall göras till bolaget som skall anses privilegierade och kommer inte lämnas ut med undantag för några rättsliga krav.