Kodeks postępowania

Wprowadzenie

Reputacja i uczciwość Prism Cement Limited są cenne aktywa, które są niezbędne dla sukcesu Firmy. Prism zobowiązanie do etycznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności gospodarczej jest jedną z podstawowych wspólnych wartości Rady Dyrektorów, kierownictwo i pracownicy, a kluczowe znaczenie dla sukcesu Firmy. Pryzmat standardów dla prowadzenia działalności koncentruje Zarządu i każdy dyrektor w zakresie norm etycznych i prawnych dynamicznie, jak realizowane są cele finansowe, a także przyczynia się do rozwoju kultury uczciwości, wiarygodności i odpowiedzialności. Zgodne z tymi zasadami, Zarząd Prism przyjęła niniejszy kodeks postępowania, jako wskazówki do wysokich norm etycznych i prawnych oczekuje jego członków. Każdy dyrektor musi być zgodne z literą i duchem niniejszego Kodeksu.

Kod lub polityki nie może przewidzieć wszystkich sytuacji, które mogą się pojawić. W związku z powyższym, kodeks ma służyć jako źródło wytycznych dla dyrektorów.

Kodeks ten wymaga pewnych ujawnienie które należy wprowadzić do firmy, które będą traktowane uprzywilejowany i nie będą ujawniane wyłącznie na wszelkich wymogów prawnych.