Code of Conduct

Innledning

Omdømme og integritet Prism Cement Limited er verdifulle eiendeler som er avgjørende for selskapets suksess. Prisme satsing på etisk og lovlig forretningsførsel er en grunnleggende felles verdi av styret, ledelse og ansatte og kritisk til selskapets suksess. Prism er standarder for forretningsførsel fokus styret og hvert enkelt styremedlem på områder av etiske og juridiske standarder kraftig da finansielle målene er forfulgt, og hjelpe fostre en kultur for ærlighet, integritet og ansvarlighet. I samsvar med disse prinsippene, har Prism styre vedtok denne Code of Conduct som en guide til de høye etiske og juridiske standarder forventet av sine medlemmer. Hver direktør må overholde bokstav og ånd av disse retningslinjene.

Ingen kode eller retningslinjer kan forutse enhver situasjon som kan oppstå. Følgelig er dette Code ment å tjene som en kilde til føringer for styret.

Denne Code krever visse formidling gjøres til selskapet som vil bli vurdert privilegert, og vil ikke bli gitt unntak under noen juridiske krav.