คณะกรรมการผู้บริหาร

ประธานMr. Rajesh Kapadia
Mr. Rajan Raheja
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารMr. Satish Raheja
Mr. Akshay Raheja
Mr. James Arthur Brooks
Ms. Ameeta A. Parpia
กรรมการผู้จัดการMr. Manoj Chhabra
Mr. Vijay Aggarwal
กรรมการบริหารMr. Ganesh Kaskar