Svet direktorjev

PredsednikMr. Rajesh Kapadia
Mr. Rajan Raheja
Neizvršni direktorjiMr. Satish Raheja
Mr. Akshay Raheja
Mr. James Arthur Brooks
Ms. Ameeta A. Parpia
Generalnih DirektorjevMr. Manoj Chhabra
Mr. Vijay Aggarwal
Izvršni DirektorMr. Ganesh Kaskar