Διοικητικό Συμβούλιο

ΠρόεδροςΜρ. Ραξεση Καπαδια
Μρ. Ραξαν Ραηεξα
Μη εκτελεστικών διευθυντώνΜρ. Σατιση Ραηεξα
Μρ. Αξηαυ Ραηεξα
Μρ. Ξαμες Άρθουρ Βροοξ
Μς. Αμεετα Α. Παρπία
ΔιευθύνοντεςΜρ. Μανο Χηαβρα
Μρ. Βιξαυ Αγγαρωαλ
Εκτελεστικός ΔιευθυντήςΜρ. Γανεση Κασκαρ